WTS Szkolenie - Prawo turystyczne

467,40 zł
...

Szkolenie „Prawo turystyczne”

20.10.2019 r. godz. 13:00 – 17:00

Informacje techniczne:

Czas trwania: 4 h

Termin: 20.10.2019 r. godz. 13:00 – 17:00

Cena: 380 PLN netto/os. lub 467,40 PLN brutto/os.

cena zawiera:

- materiały szkoleniowe,

- certyfikat po ukończeniu warsztatu.

Profil uczestnika:

Oferta szkolenia jest skierowana w szczególności do:

właścicieli i pracowników biur podróży oferujących imprezy turystyczne,

agentów ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia podróżne,

radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i adwokackich praktykujących bądź interesujących się prawem turystycznym.

Program:

1. Praktyczne omówienie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - ze szczególnym naciskiem na prezentację zmian, które weszły w życie 1 lipca 2018 r.:

- zakres regulacji ustawowej, 

- wyłączenia, 

- podstawowe pojęcia i terminy, w szczególności pojęcie przedsiębiorcy turystycznego, imprezy oraz usługi turystycznej.

2. Umowa o udział w imprezie turystycznej lub o usługę pokrewną:

- prawa i obowiązki stron umowy,

- treść umowy, 

- prawo do przeniesienia uprawnień wynikających z umowy na innego podróżnego, 

- kwestie zmiany ceny lub innych warunków umowy, 

- dopuszczalność odstąpienia od umowy i prawo do rozwiązania umowy.

3. Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej lub o usługę pokrewną oraz odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

4. Zabezpieczenia finansowe organizatorów turystyki i podmiotów trzecich.

5. Wymogi formalne stawiane podmiotom świadczącym usługi w zakresie turystyki.

6. Omówienie polskiego i europejskiego orzecznictwa oraz case studies.

 

Trener: Edyta Michalak, mgr prawa i administracji, radca prawny

Specjalizuje się w prawie turystycznym, lotniczym i przewozowym, a także gospodarczym, administracyjnym, ochrony konkurencji i konsumentów. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną biur podróży, przewoźników lotniczych i kolejowych. Tworzy lub ocenia projekty ogólnych warunków podróży oraz umów funkcjonujących w praktyce działania biur podróży, a także doradza w zakresie odpowiedzialności organizatorów i innych uczestników sektora turystycznego. Doradza również w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa lotniczego, odpowiedzialności operatora statku powietrznego i wypadków lotniczych. Specjalizuje się w sprawach związanych z leasingiem i finansowaniem samolotów, umowach czarterowych i handlingowych. Jest ekspertem w zakresie umów: obsługi technicznej statków powietrznych, dostawy części lotniczych, umów przewozu i umów o współpracy miedzy przewoźnikami. Występuje w sprawach sądowych jako pełnomocnik przedsiębiorców lotniczych i turystycznych. Współpracuje z International Airlines Technical Pool (IATP) – międzynarodową organizacją lotniczą tworzącą platformę do współpracy technicznej między liniami lotniczymi. Jest autorką publikacji z zakresu odpowiedzialności przewoźnika lotniczego. Przez wiele lat była wykładowcą prawa lotniczego na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Prowadziła także szkolenia z prawa turystycznego dla pracowników sektora turystycznego. Jest wykładowcą prawa turystycznego w Społecznej Akademii Nauk. Z branżą lotniczą i turystyczną jest związana od wielu lat. Pracowała w PLL LOT S.A. na stanowisku radcy prawnego i dyrektora Biura Prawnego, a wcześniej specjalisty w Pionie Techniki Lotniczej PLL LOT S.A. Dzięki temu posiada rozległą wiedzę praktyczną w zakresie zapewnienia ciągłości i stabilności funkcjonowania przewoźnika lotniczego. W pracy dla PLL LOT S.A., innych przewoźników lotniczych, biur podróży i przewoźników kolejowych zdobyła specjalistyczną wiedzę na temat polskich, europejskich i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących przewozów lotniczych i usług turystycznych. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad zmianami prawa turystycznego. Od 2004 r. jest radcą prawnym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest autorką publikacji z zakresu odpowiedzialności przewoźnika lotniczego. Przez wiele lat była wykładowcą prawa lotniczego na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Prowadzi szkolenia z prawa turystycznego dla pracowników sektora turystycznego.

Z branżą lotniczą jest związana od przeszło 20 lat. Wiele lat pracowała w PLL LOT S.A. na stanowisku radcy prawnego i dyrektora Biura Prawnego, a wcześniej specjalisty w Pionie Techniki Lotniczej PLL LOT S.A. Dzięki temu posiada rozległą wiedzę praktyczną w zakresie zapewnienia ciągłości i stabilności funkcjonowania przewoźnika lotniczego. W pracy dla PLL LOT S.A., innych przewoźników lotniczych, biur podróży i przewoźników kolejowych zdobyła specjalistyczną wiedzę na temat polskich, europejskich i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących przewozów lotniczych i usług turystycznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizator techniczny:

ile-osob
1
ile-wejsc
1
Produkt dodany do listy życzeń

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.